(1)
Szumera, G. Rozważania Nad człowiekiem W Teorii Erazma Majewskiego. c 2019, 25, 215-230.