(1)
Polakowski, M. Niejednoznaczna nowoczesność: (Charles Taylor: Nowoczesne Imaginaria społeczne). c 2011, 13, 184-195.