(1)
Ciesielski, M. O różnych ujęciach Polityki: (Włodzimierz Wesołowski, red.: Koncepcje Polityki). c 2011, 13, 196-206.