Dąbrowska, D. (2021). O pamięci w eseistyce dotyczącej polskości - między esencjalizmem a konstruktywizmem. Civitas. Studia Z Filozofii Polityki, 28, 165–180. https://doi.org/10.35757/CIV.2021.28.01