Piotrowski, G., & Muszel, M. (2020). „Czarne protesty” jako wydarzenie transformacyjne praktyk obywatelskich działaczek z małych miast. Civitas. Studia Z Filozofii Polityki, 27, 131–162. https://doi.org/10.35757/CIV.2020.27.06