Popowicz, K. (2019). Spór między saintsimonistami a furierystami o własność ziemi w kolonialnej Algierii w XIX wieku. Civitas. Studia Z Filozofii Polityki, 25, 113–130. https://doi.org/10.35757/CIV.2019.25.06