Jędrczak, S. (2019). Sędziowie a demokracja. Spór o „władzę czuwania". Civitas. Studia Z Filozofii Polityki, 25, 131–160. https://doi.org/10.35757/CIV.2019.25.07