Breczko, J. (2019). Sprawozdanie z polemiki Leszka Kołakowskiego z Józefem Marią Bocheńskim na łamach „Kultury” paryskiej oraz kilka wniosków dotyczących filozofowania w ogóle. Civitas. Studia Z Filozofii Polityki, 24, 67–84. https://doi.org/10.35757/CIV.2019.24.05