Stryjek, T. (2014). Głód w latach 1932–1933 w historiografii ukraińskiej i w konstrukcji nowoczesnego mitu fundacyjnego Ukrainy. Civitas. Studia Z Filozofii Polityki, 16, 13–54. https://doi.org/10.35757/CIV.2014.16.01