Popławski, B. (2014). Fair trade – partnerstwo odnajdywane z trudem. Civitas. Studia Z Filozofii Polityki, 16, 105–117. https://doi.org/10.35757/CIV.2014.16.05