Zych, Łukasz. (2014). Milczenie ludzi i innych zwierząt. O zmaganiach Johna Graya z mitami nowoczesności: (John Gray: The Silence of Animals. On Progress and Other Modern Myths). Civitas. Studia Z Filozofii Polityki, 16, 214–223. https://doi.org/10.35757/CIV.2014.16.12