Słowiński, S. (2019). Szkic anarchizmu aktualności. O pojęciu anarchistyczności. Civitas. Studia Z Filozofii Polityki, 24, 171–204. https://doi.org/10.35757/CIV.2019.24.11