Sciuto, C. (2011). Rzut oka na współczesną włoską filozofię polityki, poczynając od La pensabilità del mondo Sebastiana Maffettonego. Civitas. Studia Z Filozofii Polityki, 13, 67–80. https://doi.org/10.35757/CIV.2011.13.04