Ciesielski, M. (2011). O różnych ujęciach polityki: (Włodzimierz Wesołowski, red.: Koncepcje polityki). Civitas. Studia Z Filozofii Polityki, 13, 196–206. https://doi.org/10.35757/CIV.2011.13.11