Szymaniec, P. (2011). Tradycja klasyczna i jej krytycy: (W. Julian Korab-Karpowicz: Historia filozofii politycznej. Od Tukidydesa do Locke’a. Tradycja klasyczna i jej krytycy). Civitas. Studia Z Filozofii Polityki, 13, 207–214. https://doi.org/10.35757/CIV.2011.13.12