Dylus, A. (2011). Relacje między religią a etnosem w Europie Środkowo-Wschodniej: (Radosław Zenderowski: Religia a tożsamość narodowa i nacjonalizm w Europie Środkowo-Wschodniej. Między etnicyzacją religii a sakralizacją etnosu [narodu]). Civitas. Studia Z Filozofii Polityki, 13, 228–237. https://doi.org/10.35757/CIV.2011.13.14