Huber, Steffen. 2019. „Słowo wstępne”. Civitas. Studia Z Filozofii Polityki 24 (czerwiec):7-12. https://doi.org/10.35757/CIV.2019.24.01.