Dąbrowska, Dorota. 2021. „O pamięci W Eseistyce dotyczącej polskości - między Esencjalizmem a Konstruktywizmem”. Civitas. Studia Z Filozofii Polityki 28 (czerwiec):165-80. https://doi.org/10.35757/CIV.2021.28.01.