Gawin, Magdalena. 2019. „Słowo wstępne”. Civitas. Studia Z Filozofii Polityki 25 (grudzień):7-12. https://doi.org/10.35757/CIV.2019.25.01.