Popowicz, Kamil. 2019. „Spór między Saintsimonistami a Furierystami O własność Ziemi W Kolonialnej Algierii W XIX Wieku”. Civitas. Studia Z Filozofii Polityki 25 (grudzień):113-30. https://doi.org/10.35757/CIV.2019.25.06.