Szumera, Grażyna. 2019. „Rozważania Nad człowiekiem W Teorii Erazma Majewskiego”. Civitas. Studia Z Filozofii Polityki 25 (grudzień):215-30. https://doi.org/10.35757/CIV.2019.25.10.