Zych, Łukasz. 2014. „Milczenie Ludzi I Innych zwierząt. O Zmaganiach Johna Graya Z Mitami nowoczesności: (John Gray: The Silence of Animals. On Progress and Other Modern Myths)”. Civitas. Studia Z Filozofii Polityki 16 (styczeń):214-23. https://doi.org/10.35757/CIV.2014.16.12.