Polakowski, Marcin. 2011. „Niejednoznaczna nowoczesność: (Charles Taylor: Nowoczesne Imaginaria społeczne)”. Civitas. Studia Z Filozofii Polityki 13 (styczeń):184-95. https://doi.org/10.35757/CIV.2011.13.10.