Dylus, Aniela. 2011. „Relacje między Religią a Etnosem W Europie Środkowo-Wschodniej: (Radosław Zenderowski: Religia a tożsamość Narodowa I Nacjonalizm W Europie Środkowo-Wschodniej. Między Etnicyzacją Religii a Sakralizacją Etnosu [narodu])”. Civitas. Studia Z Filozofii Polityki 13 (styczeń):228-37. https://doi.org/10.35757/CIV.2011.13.14.