Augustyn, L. (2019) „Życie w cieniu Wielkiego Inkwizytora (Józef Tischner i Fiodor Dostojewski)”, Civitas. Studia z Filozofii Polityki, 24, s. 41–66. doi: 10.35757/CIV.2019.24.04.