Dąbrowska, D. (2021) „O pamięci w eseistyce dotyczącej polskości - między esencjalizmem a konstruktywizmem”, Civitas. Studia z Filozofii Polityki, 28, s. 165–180. doi: 10.35757/CIV.2021.28.01.