Piotrowski, G. i Muszel, M. (2020) „«Czarne protesty» jako wydarzenie transformacyjne praktyk obywatelskich działaczek z małych miast”, Civitas. Studia z Filozofii Polityki, 27, s. 131–162. doi: 10.35757/CIV.2020.27.06.