Gawin, M. (2019) „Słowo wstępne”, Civitas. Studia z Filozofii Polityki, 25, s. 7–12. doi: 10.35757/CIV.2019.25.01.