Popowicz, K. (2019) „Spór między saintsimonistami a furierystami o własność ziemi w kolonialnej Algierii w XIX wieku”, Civitas. Studia z Filozofii Polityki, 25, s. 113–130. doi: 10.35757/CIV.2019.25.06.