Szumera, G. (2019) „Rozważania nad człowiekiem w teorii Erazma Majewskiego”, Civitas. Studia z Filozofii Polityki, 25, s. 215–230. doi: 10.35757/CIV.2019.25.10.