Mruszczyk, M. (2019) „Fenomenologia polska przełomu XX i XXI wieku na obczyźnie. Kluczowe założenia fenomenologii życia Anny Teresy Tymienieckiej”, Civitas. Studia z Filozofii Polityki, 24, s. 135–152. doi: 10.35757/CIV.2019.24.09.