Stryjek, T. (2014) „Głód w latach 1932–1933 w historiografii ukraińskiej i w konstrukcji nowoczesnego mitu fundacyjnego Ukrainy”, Civitas. Studia z Filozofii Polityki, 16, s. 13–54. doi: 10.35757/CIV.2014.16.01.