Zych, Łukasz (2014) „Milczenie ludzi i innych zwierząt. O zmaganiach Johna Graya z mitami nowoczesności: (John Gray: The Silence of Animals. On Progress and Other Modern Myths)”, Civitas. Studia z Filozofii Polityki, 16, s. 214–223. doi: 10.35757/CIV.2014.16.12.