Sciuto, C. (2011) „Rzut oka na współczesną włoską filozofię polityki, poczynając od La pensabilità del mondo Sebastiana Maffettonego”, Civitas. Studia z Filozofii Polityki, 13, s. 67–80. doi: 10.35757/CIV.2011.13.04.