Grzybowski, J. (2011) „Spór o społeczne znaczenie wartości. Polityczna asymilacja zdobyczy hermeneutyki”, Civitas. Studia z Filozofii Polityki, 13, s. 81–105. doi: 10.35757/CIV.2011.13.05.