Bieczyński, M. M. (2011) „Koncepcja sprawiedliwości Gustava Radbrucha”, Civitas. Studia z Filozofii Polityki, 13, s. 131–155. doi: 10.35757/CIV.2011.13.07.