Polakowski, M. (2011) „Niejednoznaczna nowoczesność: (Charles Taylor: Nowoczesne imaginaria społeczne)”, Civitas. Studia z Filozofii Polityki, 13, s. 184–195. doi: 10.35757/CIV.2011.13.10.