Kuszyk-Bytniewska, M. i Ziętek, A. (2020) „Słowo wstępne”, Civitas. Studia z Filozofii Polityki, 27, s. 7–12. doi: 10.35757/CIV.2020.27.01.