[1]
K. Popowicz, „Spór między saintsimonistami a furierystami o własność ziemi w kolonialnej Algierii w XIX wieku”, c, t. 25, s. 113–130, grudz. 2019.