[1]
G. Szumera, „Rozważania nad człowiekiem w teorii Erazma Majewskiego”, c, t. 25, s. 215–230, grudz. 2019.