[1]
Łukasz Zych, „Milczenie ludzi i innych zwierząt. O zmaganiach Johna Graya z mitami nowoczesności: (John Gray: The Silence of Animals. On Progress and Other Modern Myths)”, c, t. 16, s. 214–223, sty. 2014.