[1]
B. Markowska, „Kryzys filozofii polityki”, c, t. 13, s. 23–42, sty. 2011.