[1]
A. Dylus, „Relacje między religią a etnosem w Europie Środkowo-Wschodniej: (Radosław Zenderowski: Religia a tożsamość narodowa i nacjonalizm w Europie Środkowo-Wschodniej. Między etnicyzacją religii a sakralizacją etnosu [narodu])”, c, t. 13, s. 228–237, sty. 2011.