Huber, Steffen. „Słowo wstępne”. Civitas. Studia Z Filozofii Polityki, t. 24, czerwiec 2019, s. 7-12, doi:10.35757/CIV.2019.24.01.