Josypenko, Serhij. „Polski Kontekst Historii Filozofii ukraińskiej: Problemy I Perspektywy”. Civitas. Studia Z Filozofii Polityki, t. 24, czerwiec 2019, s. 27-40, doi:10.35757/CIV.2019.24.03.