Popowicz, Kamil. „Spór między Saintsimonistami a Furierystami O własność Ziemi W Kolonialnej Algierii W XIX Wieku”. Civitas. Studia Z Filozofii Polityki, t. 25, grudzień 2019, s. 113-30, doi:10.35757/CIV.2019.25.06.