Jędrczak, Stanisław. „Sędziowie a Demokracja. Spór O „władzę Czuwania"”. Civitas. Studia Z Filozofii Polityki, t. 25, grudzień 2019, s. 131-60, doi:10.35757/CIV.2019.25.07.