Droś, Anna. „Wojciech Dzieduszycki (1848–1909) – Konserwatywny myśliciel I mędrzec Na wzór Grecki”. Civitas. Studia Z Filozofii Polityki, t. 24, czerwiec 2019, s. 105-16, doi:10.35757/CIV.2019.24.07.