Popławski, Błażej. „Fair Trade – Partnerstwo Odnajdywane Z Trudem”. Civitas. Studia Z Filozofii Polityki, t. 16, styczeń 2014, s. 105-17, doi:10.35757/CIV.2014.16.05.