Zych, Łukasz. „Milczenie Ludzi I Innych zwierząt. O Zmaganiach Johna Graya Z Mitami nowoczesności: (John Gray: The Silence of Animals. On Progress and Other Modern Myths)”. Civitas. Studia Z Filozofii Polityki, t. 16, styczeń 2014, s. 214-23, doi:10.35757/CIV.2014.16.12.